Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin

Hesap işletim ücretine ilişkin ihtilafın 4077 sayılı TKHK hükümleri kapsamında olmadığı gerekçesiyle THH'nin kararını iptal eden kararKanun:6502    Madde:4

Mahkememizde görülmekte bulunan Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:İtiraz eden vekil dilekçesinde : Davalının müvekkili bankaca tahsil edilen hesap işletim ücretinin iadesine ilişkin olarak hakem heyetine başvurduğunu ve hakem heyetince davalı lehine karar verildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, hesap işletim ücretine ilişkin uyuşmazlığın 4077 sayılı Yasa kapsamında olmadığını, hakem heyetlerinin bu konuda karar vermeye görevli olmadıklarını belirtmiş, Büyükçekmece Hakem Heyetinin .... tarih ve ....  sayılı kararının iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK 320/1. Maddesi gereğince dosya üzerinden yapılan inceleme ile duruşma günü verilmeksizin ön inceleme yapılarak karar oluşturuldu.

Dosyanın incelenmesinde; hakem heyeti kararının hesap işletim ücretine ilişkin olduğu, hesap işletim ücretine ilişkin ihtilafın 4077 sayılı TKHK hükümleri kapsamında olmadığı, şikayet ve karar tarihi itibarıyla  hesap işletim ücreti konusunda  , hakem heyetinin görev alanı dışında bir konuda karar verdiği anlaşıldığından itirazın kabulü ile Büyükçekmece  Hakem Heyetinin 25/04/2014 tarih ve 2014/2260 sayılı kararının iptaline, yargılamaya davalı sebebiyet vermediğinden yargılama giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına karar vermek gerekmiştir.

 Açıklanan nedenlerle aşağıdaki gibi hüküm kuruldu.

HÜKÜM:1- Hakem heyetinin görev alanı dışında bir konuda karar verdiği, şikayet ve karar tarihi itibarıyla hesap işletim ücreti konusunda hakem heyeti görevli olmadığı  anlaşıldığından itirazın kabulü ile Büyükçekmece  Hakem Heyetinin 25/04/2014 tarih ve 2014/2260  sayılı kararının iptaline,

2- Talep halinde bakiye gider avansının yatırana iadesine,

3- Yargılama giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına dair resen dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu kesin olarak karar verildi. 07/04/2015

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement