Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Zorunlu müdafi ücretleriCEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN

2016 YILI TARİFESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 214 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 331 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 364 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 656 TL,
d) Çocuk mahkemeleri;
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 364 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 656 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 364 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 364 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri;
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 656 TL,
2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 736 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/ 2016 tarihinde yürürlüğe girer.

2015 YILI TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 –(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 200 TL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 309 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 340 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 613 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 340 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 613 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 340 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 340 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 613 TL,
2) Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 688 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 –(1) Bu tarife 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

2014 YILI TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tarife, 23/03/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 - (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 188 TL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 291 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 320 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 578 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 320 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 578 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 320 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 320 TL
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 578 TL,
2 Yargıtay da görülen duruşmalı davalar için 649 TL,
Ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 –
Bu tarife 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.


2013 YILI TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 182 TL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 282 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 310 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 561 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 310 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 561 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 310 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 310 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 561 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 630 TL,
Ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 –(1) Bu Tarife 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.2012 YILI TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 172 TL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 267 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 294 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 294 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 533 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 598 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5
– (1) Bu Tarife 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

2011 YILI TARİFESİ

Amaç
MADDE 1 − (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 − (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 − (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 − (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 160 TL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 249 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 274 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 498 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 274 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 498 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 274 TL,
f) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen davalar için 274 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 498 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 558 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 − (1)Bu Tarife 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girer.
2010 YILI TARİFESİ (01.01.2010'dan itibaren)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 149 TL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 231 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL,

f) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL

g) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 462 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 518 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1)Bu Tarife 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.2009 Yılı Tarifesi (01.01.2009'dan itibaren)

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 146 TL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 226 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 248 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 452 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 248 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 452 TL,
e) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen davalar için 248 TL,
f) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 452 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 506 TL,
ödenir.

2008 Yılı Tarifesi (01.01.2008' den itibaren)

Soruşturma evresinde takip edilen işler için 135 YTL

Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 210 YTL

Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 230 YTL

Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 420 YTL

Çocuk mahkemeleri:
Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 230 YTL

Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 420 YTL

Kanun yolları mahkemeleri:
Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 420 YTL

Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 470 YTL


2007 Yılı Tarifesi

Soruşturma evresinde takip edilen işler için 130,00 YTL

Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 200,00 YTL

Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 220,00 YTL

Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 400,00 YTL

Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 220,00 YTL

Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 400,00 YTL

Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 400,00 YTL

Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 450,00 YTL Mahmut Asrağ
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim