Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Şirket hisse değerinin tespiti - Kıymet takdirine itiraz dilekçesiKanun:2004    Madde:128

  Bilirkişi  tarafından yapılan bu kıymet takdirine aşağıda belirtilen sebeplerle itiraz ediyoruz.


1-   Bilirkişiden tesbiti istenen husus  şirket hisselerinin  şirket  öz varlığına dayalı olarak bedelinin belirlenmesi değil, bu hisselerin satışa  esas olacak  piyasa değerinin belirlenmesidir.

Bilirkişi  tarafından yapılan incelemede  duran ve dönen varlıklar dışında müvekkil şirketin mal varlığına dahil olan  hiçbir kalem kıymet takdiri raporunda yer almamıştır.

 

Bilirkişi  raporunda belirtilen  nominal bedel, şirketin Toplam  sermayesini belirleyebilmek ve muhasebeleştirmek amacıyla  kullanılan  bedel olup bu bedel hiçbir şekilde  hisse senedinin piyasa bedeli  olarak nitelendirilemez

Sayın Bilirkişi İşletmenin türü ve şirketin geçmişini araştırmamış, Genel ekonomik görünümünü incelememiş, Faaliyet gösterilen sektörü ve Şirketin sektördeki konumunu incelememiş. İşletmenin finansal durumu ve geleceğe ilişkin beklentilerini nazara almamış, şirketin marka değeri, organizasyon ve müşteri yapısından  kaynaklanan değeri nazara alınmamış Değerlenecek hisselerin durumunu; herhangi bir imtiyaza sahip mi, azınlık hissesi mi, çoğunluk hissesi mi olduğunu sorgulamamış, Şirket hisselerinin  piyasa değeri ile aynı konuda faaliyet gösteren ve borsada işlem gören şirketlerin hisselerini mukayese etmemiştir.

2-Bilirkişi  raporu tanzim edilirken geçmiş dönemlere ait tarihi finansal tablolar analiz edilmeli, şirketin geçmiş yıllardaki performansı da nazara alınarak en az gelecek 5 yılda şirketin ulaşacağı bilanço ve karlılık belirlenmeli, şirket varlıkları  maddi ve gayrımaddi  varlıkları yetkili uzmanlar tarafından değerlemeye tabi tutulmalı ve bu değerler bilançoya konulmalı, şirketin marka değeri, Pazar payı, müşteri potansiyeli gibi şerefiyeler nazara alınmalıdır.

  Bilirkişi  tarafından yapılan bu kıymet takdirine aşağıda belirtilen sebeplerle itiraz ediyoruz.


1-   Bilirkişiden tesbiti istenen husus  şirket hisselerinin  şirket  öz varlığına dayalı olarak bedelinin belirlenmesi değil, bu hisselerin satışa  esas olacak  piyasa değerinin belirlenmesidir.

Bilirkişi  tarafından yapılan incelemede  duran ve dönen varlıklar dışında müvekkil şirketin mal varlığına dahil olan  hiçbir kalem kıymet takdiri raporunda yer almamıştır.

 

Bilirkişi  raporunda belirtilen  nominal bedel, şirketin Toplam  sermayesini belirleyebilmek ve muhasebeleştirmek amacıyla  kullanılan  bedel olup bu bedel hiçbir şekilde  hisse senedinin piyasa bedeli  olarak nitelendirilemez

Sayın Bilirkişi İşletmenin türü ve şirketin geçmişini araştırmamış, Genel ekonomik görünümünü incelememiş, Faaliyet gösterilen sektörü ve Şirketin sektördeki konumunu incelememiş. İşletmenin finansal durumu ve geleceğe ilişkin beklentilerini nazara almamış, şirketin marka değeri, organizasyon ve müşteri yapısından  kaynaklanan değeri nazara alınmamış Değerlenecek hisselerin durumunu; herhangi bir imtiyaza sahip mi, azınlık hissesi mi, çoğunluk hissesi mi olduğunu sorgulamamış, Şirket hisselerinin  piyasa değeri ile aynı konuda faaliyet gösteren ve borsada işlem gören şirketlerin hisselerini mukayese etmemiştir.

2-Bilirkişi  raporu tanzim edilirken geçmiş dönemlere ait tarihi finansal tablolar analiz edilmeli, şirketin geçmiş yıllardaki performansı da nazara alınarak en az gelecek 5 yılda şirketin ulaşacağı bilanço ve karlılık belirlenmeli, şirket varlıkları  maddi ve gayrımaddi  varlıkları yetkili uzmanlar tarafından değerlemeye tabi tutulmalı ve bu değerler bilançoya konulmalı, şirketin marka değeri, Pazar payı, müşteri potansiyeli gibi şerefiyeler nazara alınmalıdır.

Bilirkişi raporu hazırlanırken, yukarıda belirtilen değerleme yöntemlerinin hiçbirini uygulamamıştır. 

3-Bu sebeplerle  tesis edilen bilirkişi raporunu kabul etmiyor, Şirketin sektördeki konumunu İşletmenin finansal durumu ve geleceğe ilişkin beklentileri, şirketin marka değeri, organizasyon ve müşteri yapısından  kaynaklanan değeri , hisselerin  herhangi bir imtiyaza sahip mi, azınlık hissesi mi, çoğunluk hissesi mi olduğu  hususları  ile aynı konuda faaliyet gösteren ve borsada işlem gören şirketlerin hisseleri ile mukayese edilmek suretiyle  bir başka ve işinin uzmanı olan bilirkişi heyetinden rapor alınarak  şirket hisselerinin  kıymetinin  takdirine  karar verilmesini talep ediyoruz

HUKUKİ SEBEPLER : İİK ve sair mevzuat

DELİLLER :    sayılı dosyası, Keşif, bilirkişi incelemesi, borsada işlem gören benzer şirketlere ait şirketlerin emsal değerleri ve sair  deliller


NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,  İcra Müdürlüğünce  tanzim ettirilen Kıymet Takdirine  ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ettiğimizden, uzman bilirkişi kurulu tarafından yeniden kıymet takdiri yaptırılarak x...... A.Ş nin hisselerinin ve müvekkil  şirket y.... A.Ş nin bu şirkette sahip  olduğu  hisselerin  piyasa değerinin tespitine karar verilmesini, Saygılarımla     vekaleten arz ve talep ederiz. 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim