Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Alacakliyi zarara ugratmak için,mevcudu eksiltmekKanun:2004    Madde:331

Beraat - Aciz belgesi


Dosya içindeki belge ve bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, İİK nun 331 maddesindeki suçun oluşabilmesi için alacaklının borçlu aleyhinde aciz belgesi aldığını ya da alacağını alamadığını ispat etmesi gerekir. Dosyaya aciz belgesi sunulmamış ve icra dosyasında borçlunun ikametgahına hacze gidilerek borcu karşılayacak malının olup olmadığı saptanmadan  haciz işlemi yapılmadan şikayet yapılmıştır. Bu sebeple suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Bu sebeple müsnet suçtan sanığın beraatine ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Yasal unsurları oluşmayan müsnet suçtan  sanığın beraatine, 

2-Müşteki tarafından yapılan yargılama masraflarının  müşteki üzerinde bırakılmasına,

Duruşmada hazır bulunan müşteki vekili için tefhim tarihinden itibaren, hazır  bulunmayan  sanık için tebliğ tarihinden itibaren  mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak ve tutanağa geçirilmesi suretiyle veya başka yer İcra Mahkemesi  aracılığıyla mahkememize gönderilecek Temyiz  dilekçesi ile 7 gün içinde temyiz  yolu açık olmak üzere  müşteki vekilinin yüzüne karşı, sanığın  yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı..


Dikkat ":eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır."

Haciz tutanakları İİK 105. madde gereğince geçici aciz belgesi sayılır

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim