Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ticareti usulüne aykiri terk etmekKanun:2004    Madde:337

Adli kolluk araştırması, vergi dairesi ve ticaret sicil müdürlüğünün cevabi yazısı, mahallinde yapılan haciz ve toplanan tüm bu delillere göre borçlu şirketin resmen ticareti terk ettiğini  ticaret siciline bildirmemiş olsa da borçlu şirketin fiilen ticari faaliyetine son verdiği ancak İİK 44. Maddesi gereği ticaret sicili memurluğuna gerekli beyanda bulunmadığı anlaşılmakla,

İİK 337/a maddesindeki düzenlenmiş olan ve sanığa isnat olunan suçun yasal unsurlarının oluştuğu, borçlu şirketin şikayet tarihi itibariyle imzaya yetkilisinin sanık olduğu olduğu bu sebeple İİK 345. Madde gereği şirket yetkilisinin isnat olunan eylemden sorumlu olduğu anlaşılmakla sanığın eylemine uyan İİK 337/a maddesi gereği cezalandırılmasına  ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur. 

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle 

1- Sanığa isnat olunan suç subut bulduğundan eylemine uyan  İİK'nin 337/a  maddesi gereğince  takdiren  ÜÇ AY  HAPİS CEZASI  İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Suçun niteliği, işleniş şekli,  sanığın yargılama sırasında borcunun ödeme gayreti göstermemesi, verilen cezanın sanığın borcunu ödemeye zorlayacağı kanati ile sanık hakkında TCK nun 62. Maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, 

3- Sanığın sosyal ekonomik durumu, suçun niteliği ve işleniş biçimi göz önüne alınarak verilen hapis cezası TCK nun 50. Maddesi gereği günlüğü 20 TL den 1800 TL adli para cezasına çevrilmesine, 

4- Yasal şartları oluşmadığından TCK nun 53. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, 

5- CMK 231/6 - c maddesi gereği zararı karşılama koşulu oluşmadığından sanık hakkında CMK 231/5 maddesinin uygulanmasının yer olmadığına, 

6- İİK’nin 354. maddesi gereğince müştekinin şikayetten vazgeçmesi veya sanığın borcunu ödemesi halinde, cezanın tüm sonuçları ile birlikte düşürüleceği hususunun sanığa ihtarına,

7-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 600,00 TL maktu ücreti vekaletin sanıktan tahsili ile müştekiye verilmesine,

8-Müşteki tarafından yapılan 40 TL yargılama masrafının sanıktan tahsili ile müştekiye verilmesine,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim