Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ödeme emrinde IBAN , banka hesap bilgilerinin yazmaması - İBANKanun:2004    Madde:168
İCRA DAİRESİNİN

İİK 168/2. madde "2. (Değişik: 2/7/2012-6352/33 md.) Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı," şeklindedir.

Ödeme süresinin kısalığı, ödeme yapması gereken icra dairesin banka hesabının yanlış hesaba ödeme yapılmaması açısından resmi belgede öğrenilmesinin borçlu açısından gerekli olması hususları dikkate alınarak ödeme emrinde  icra dairesine ait banka hesap bilgilerinin bulunmaması ödeme emrinin iptali nedenidir.

HÜKÜM...
1- Şikayetin kabulü ile davacılara 09.12.2015 tarihinde tebliğ edilen ödeme emirlerinin İPTALİNE
2- AAÜT 11/4 maddesi gereğince 360 TL vekalet ücretinin hazineden tahsili ile şikayetçiye verilmesine,
.....


ALACAKLININ  - KSMT'de


İİK.nun 168. maddesine göre ödeme emrine, alacaklının veya vekilinin banka hesapnumarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtların yazılacağı belirtilmiş olup aksi durumda, şikayet üzerine, icra mahkemesince, ödeme emrinin iptal edileceğinin kabulü gerekir.


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim