Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

ödeme emrinde dosya kapak hesabına yer verilmesi 'Borcunuzu hemen öderseniz...'Kanun:2004    Madde:60

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/4996 karar sayılı içtihadı : "Alacaklı tarafından, borçlu aleyhine genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatıldığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, takip talebine aykırı olacak şekilde ödeme emrinde dosya kapak hesabına yer verilmesi nedeniyle ödeme emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin kabulü ile ödeme emrine eklenen "borcunuzu hemen öderseniz 7.185,21 TL takip çıkışı, 862,23 TL vekalet ücreti, 9,60 TL masraf, 358,73 TL harç toplamı olmak üzere toplam 8.415,77 TL"lik bölümün ödeme emrinden çıkartılmasına karar verilmekle birlikte toplam 45,20 TL yargılama gideri ile 1/2 oranında olan 250 TL maktu vekalet ücretinin alacaklıdan alınarak borçluya verilmesine hükmedildiği görülmektedir.

İİK'nun 60. maddesi, icra müdürünün takip talebinin bu kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar vermesi halinde ödeme emri düzenleyeceği hükmünü haiz olup, takip talebine uygun ödeme emrini düzenleme yükümlülüğü icra müdüründedir. Bu durumda, alacaklı tarafından düzenlenen takip talebinde bulunmayan dosya hesabına yönelik ibarenin icra müdürünce ödeme emrine eklenmesine ilişkin müdürlük işleminden alacaklı sorumlu tutulamaz. " şeklindedir.

Takip talebine aykırı olacak şekilde ödeme emrinde dosya kapak hesabına yer verilmesi nedeniyle kapak hesabının  ödeme emrinden çıkartılmasına kara verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-Davacının davasının  KABULÜNE, Takip talebine aykırı olacak şekilde ödeme emrinde dosya kapak hesabına yer verilmesi nedeniyle kapak hesabının  ödeme emrinden ÇIKARILMASINA,


Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim