Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra takibinden sonra ihtiyati hacizin takibe konması - adalet komisyonu tevzi kararı - icra takibinden sonra ihtiyati hacizKanun:2004    Madde:261


Yargıtay 12, Hukuk Dairesinin 2016/8064 karar sayılı içtihadı : "İİK'nun 261. maddesi uyarınca alacaklı ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. İhtiyati haciz kararı takip başladıktan sonra ise, ihtiyati haciz kararının takip dosyasından infazının istenmesi gerektiği gibi asıl takip dosyası yerine başka bir takip dosyasından infaz edilmesi takip hukuku kuralları ile bağdaşmaz." şeklindedir.


Öncelikle İhtiyati haciz, icra takip işlemi niteliğinde değildir.  Asıl icra takip işlemine yardımcı olan, güvence sağlayan, koruyucu nitelikte bir düzenleme olup yapılacak icra takibinden veya açılacak davadan önce uygulanan bir nevi tedbir işlemidir. Bu nedenle ayrıca tevziye tabi tutulmasında da hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. 


Somut olayımızda da takip talebinde bulunulmasına rağmen ödeme emrinin tebliğe çıkartılmadığı,  ve bu suretle  komisyonun  istikrar  kazanmış  kararları  uyarınca  kotadan bağımsız  tevzi uygulamasından  kaçınmak  niyetinde  olduğu anlaşılmakla,mevcut  uygulamanın  bu haliyle  adliyede adaletsiz  iş yükü  dağılımına  sebebiyet  verebileceği gözetilerek  İcra Müdürlüğünün usul ve yasaya uygun kararına karşı -Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin emsal içtihadındaki görüşüne katılmayarak-  şikayetin  reddine  karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim