Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kambiyo senetlerine özgü takip - süresiz /süreli şikayet - kambiyo senedi vasfını taşımadığı şikayetiKanun:2004    Madde:170

İcra dosyası ve tüm dosya kapsamı topluca değerlendirildiğinde; İstanbul 20.İcra Müdürlüğü'nün 2013/18 sayılı icra dosyasında davalı alacaklı tarafından davacı borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapıldığı anlaşılmakla, takibe dayanak senetlerde tanzim yeri bulunmadığı ve bu hususun şikayet yoluyla ileri sürülmesinin süresiz şikayete tabi olduğu gerekçesi ile süresinden sonra şikayette bulunulmuş olsa da İİK 170a/3 maddesindeki " (Ek: 9/11/1988 - 3494/34 md.) Her ne suretle olursa olsun, imza inkarı itirazı geri alınmış veya borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz." düzenleme gereğince itiraz süresi içinde itirazda bulunulmamış ise borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayette bulunarak alacaklının kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile takip hakkı olmadığının süresiz şikayet yolu ile  ileri sürebilmesi mümkün değildir.

Ödeme emrine, borca, faizine ve tüm fer'ilerine yapılan itiraz da yasal süresi içinde değildir.

Tüm bu nedenlerle davanın reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-Davacının davasının REDDİNE,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim