Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Usulsüz Tebligat - 89/1-2-3Kanun:2004    Madde:89

İcra dosyası ve tüm dosya kapsamı topluca değerlendirildiğinde;İİK 89/1, 89/2. maddelerine göre yapılan tebligatlardan İİK 89/3. maddeye göre tebligat yapılan 31.03.2015 tarihinde şikayetçinin ıttıla olduğu, ancak yasal şikayet süresinden sonra tebligatların usulsüz olduğu iddiasının ileri sürüldüğü anlaşıldığından şikayetlerin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/25315 karar sayılı içtihadı 

"O halde mahkemece 89/1. haciz ihbarnamesi tebliğ tarihinin 7201 Sayılı Yasanın 32.maddesi de gözetilerek öğrenme tarihine göre düzeltilmesine, usulüne uygun olarak 89/1 haciz ihbarnamesi tebliğ edilip, sonucu beklenmeden 89/2 ve 89/3 haciz ihbarnameleri çıkarılamayacağından veya çıkarılırsa bile hükümsüz sayılacaklarından dolayı anılan haciz ihbarnamelerinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi isabetsizdir. "

 şeklinde olup bu içtihat gereğince son iki ihbarnamenin iptalinin gerektiği düşünülebilinir ise de İİK 89/1 ve 89/2 ihbarnamelerinin tebliğ tarihlerinin ıttıla tarihine göre düzeltilemediği olayımızda İİK 89. maddedeki sonraki aşamaya geçmeden önce önceki aşamadaki işlemin tamamlanması durumunun da bulunmadığı anlaşılmıştır.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Davacının davasının REDDİNE, 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim