Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ksmt - birden fazla imza - şirketin borç altına girip girmemesiKanun:2004    Madde:169

6102 s. TTK.nun  372. Maddesi gereğince şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin unvanı altında imza atarlar. 

Şirket unvanının senet metnine tam yazılması gerekmektedir.

Senet metninde şirket isminini ödeme yeri ( adres) kısmında yazılı olduğu, kefil kısmının boş bırakıldığı, kimlik numarasının vergi numarası olmayıp şirkete ait olmadığı, tüm bu hususların karşılığında senette çift imza bulunduğu ancak ikinci atılan imzanın şirket adına atıldığının ödeyecek kısmında borçlu veya kefil kısmında şirket isminin yazılmaması, şirket unvanının sadece ödeme yeri (adres) kısmında yer alması nedeniyle ikinci atılan imzanın davacı şirketi temsilen atıldığının ispatlanamadığı anlaşıldığından davacının davasının kabulüne ve takibin iptaline karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Senet metninde şirket isminin ödeme yeri (adres) kısmında yazılı olduğu, kefil kısmının boş bırakıldığı, kimlik numarasının vergi numarası olmayıp şirkete ait olmadığı, tüm bu hususların karşılığında senette çift imza bulunduğu ancak ikinci atılan imzanın şirket adına atıldığının ödeyecek kısmında borçlu veya kefil kısmında şirket isminin yazılmaması nedeniyle, Davacının davasının KABULÜNE, takibin İPTALİNE,

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim