Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Hacizli taşınmazların İİK 36. madde açısından teminat olarak kabulü telebiKanun:2004    Madde:36

Teminatın kabulünde İİK 36. maddesi gereğince icra mahkemesinin görevi  sadece "hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır REHNİ veya esham veya tahvilât veya taşınmaz REHNİ veya muteber BANKA KEFALETİ gösteri"lmesinde söz konusu olup, "borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz" olup olmadığı hususunda icra mahkemesinin bir görevi bulunmayıp bu hususta yetki icra dairesinde olduğundan  talep konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

1- Talep konusunda karar verilmesine yer olmadığına,Taşınmazın, teminat olarak kabul edilip edilmeyeceği mahkememizden sorulmuştur.

İİK 36. Maddesi :"...hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek....taşınmaz rehni .... gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise .... icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir...." şeklindedir.

Taşınmazın İİK 36. madde kapsamındaki "borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise " düzenlemesi gereğince teminat olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunun icra dairesinin yetkisinde olduğu, mahkememizin bu açıdan görevinin ancak bu hususta verilecek icra dairesi kararına şikayete ilişkin olabileceği;

Taşınmazın İİK 36. madde kapsamındaki İİK 36. Maddesi :"...hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek....taşınmaz rehni .... gösterirse" düzenlemesi gereğince teminat olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda ise her ne kadar satışın cebri olması nedeniyle  satışa engel nitelikte olmasa da davalıdır şerhinin iradi olan teminatın kabulüne engel olduğu anlaşılmakla taşınmazın teminat olarak kabul edilmemesine karar verilmiştir.

1- Taşınmazın teminat olarak kabul edilmemesine
İbraz edilen banka teminat mektubu şartsız-kesin, süresiz olup geçerli olduğu anlaşılmakla teminat olarak kabulüne karar verilmiştir.HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

1-  İbraz edilen Yapıkredi Bankası'nın 22.08.2017 tarihli teminat mektubunun, teminat olarak kabulüne,

Dosya üzerinden yapılan incelemede İİK 363. madde gereğince kesin olmak üzere karar verildi.

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim