Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kambiyo seneti - ibraz süresi- mücbir sebepKanun:2004    Madde:170

T.T.K.’nun 723.maddesi uyarınca “Kanunen muayyen olan müddetler içinde çekin ibrazı veya protesto yahut buna muadil tesbitin yapılması; bir devletin mevzuatı veya her hangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkansız bir mani yüzünden mümkün olmamışsa bu muameleler için muayyen olan müddetler uzar.” Somut olayda takip dayanağı bono tereke hakimliğince muhafazaya alınmış olması bu madde düzenlenen mücbir sebeplerden kabul edilmelidir. Alacaklılar, bononun  tereke hakimliğine teslim edildiği 04.04.2013 tarihinden sonra mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihin bononun kendilerine teslim edildiği 27.08.2015 tarihi olduğu, TTK 778/1-d maddesi gereğince poliçeye ilişkin TTK 731. Maddenin bonolar hakkında da uygulanacağı, TTK 731/4 maddesi gereğince mücbir sebepler vadenin gelmesinden itibaren otuz günden çok sürerse, poliçenin ibrazına ve protesto çekmeye gerek olmaksızın başvurma hakkı kullanılabilecektir. 

Tüm bu hususlara göre alacaklıların müracaat haklarını kaybetmedikleri, ancak mücbir sebebe ilişkin dayanak belgelerin icra takibi yapılırken icra dosyasına ibraz edilmemesi nedeniyle davanın açılmasına davalı alacaklıların sebebiyet verdikleri anlaşılmış ve tüm bu nedenlerle sonuçta aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1-Davacının davasının REDDİNE,

2-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

3-Davanın açılmasına davalı taraf sebebiyet vermiş olmakla davalılar lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına, 

4-Davalı tarafın tazminat talebinin şartları bulunmadığından reddine, 

5-Tedbir ara kararından vazgeçilerek tedbirin kaldırılmasına, 

6-Karar kesinleştiğinde talep halinde dosyada kalan bakiye gider avansının davacı yana iadesine,

Dair, yapılan yargılama sonunda, davacı vekilinin ve bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı, davalı Hanım'ın yokluğunda, hükmün tüm esaslı unsurları açıklanmadığından kararın taraflara tebliğinden itibaren 10 gün içinde Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim