Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Alacakliyi zarara ugratmak için mevcudu eksiltmekKanun:2004    Madde:331

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 1-Şikayet dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin CMKnun 195 maddesindeki meşruatı havi olarak sanığa tebliğine,  posta masrafının müşteki vekilince karşılanmasına 

2- İcra dosyasının müdürlüğünden celp edilmesine,

3- Müşteki vekiline, İİK.nun 349/6 maddesi gereğince şerhi ile duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmasına, posta masrafının şikayetci vekilince karşılanmasına, 

4- Sanığın  nüfus kaydının Uyaptan temin edilmesine, 

4- Taşınmazların ve aracın devrine ilişkin satım sözleşmesi örneklerinin tapu sicil müdürlüklerinden ve trafik tescil şube müdürlüklerinden istenmesine,

 5-Taşınmazların satılmasına ilişkin varsa şirket karar örneklerinin ilgili şirketten celbi için muhtıra çıkarılmasına.

6 -İlgili vergi dairesine müzekkere yazılarak şirketin banka hesap numaralarının ve muhasebecisinin açık kimlik ve adres bilgilerinin bildirilmesi ile son 5 yıla ait vergi beyannamesi ve eki blançoların gönderilmesinin istenmesine, 

-Muhasebecinin açık kimlik ve adresi bildirildiğinde muhasebeciden şirketin defter ve belgelerini mahkememize ibrazı için adına muhtıra çıkarılmasına, 

7-Şirket yetkilisine ve sanığa ihtaratlı tebligat çıkarılarak şirket defterlerinin tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize ibrazı için ihtarına, 

Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim