Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kira alacağı - Kefile örnek 7 ödeme emri gönderilmesi gerekirKanun:2004    Madde:269

Alacaklı vekili kira sözleşmesinde müteselsil kefil olan borçluya Örnek 7 ödeme gönderilmesi talebi "kefilin, alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir,...(kiracıya) 30 gün ödeme süresi kanun ile düzenlenmişken ...kefile 7 günlük ödeme süresi vermek Borçlar Kanunu ve ilgili kanunların kefaleti düzenleyen maddelerine açıkça aykırılık teşkil teşkil edeceğinden Örnek 7 ödeme emri gönderilmesi talebinin reddine" karar verilmiş ise de; 


Takibe konu kefaletin müteselsil kefalet olduğu,Borçlunun borcunu ifa etmediği durumda kefilin sorumluluğu üstlenmesi şartının zaten takip öncesi gerçekleşmiş olduğu, müteselsil kefilin takibi için öncelikle asıl borçlunun takip edilmesi veya asıl borçluya ödeme emri ile verilen sürenin dolmasının gerekmediği,  kiracının takibe konulmaksızın alacak açısından kefili tek başına dahi takip edebileceği, asıl borçlunun kiracı sıfatıyla, kefilin ise müteselsil kefil sıfatıyla ayrı ayrı hukuki nedenlerle takip edildiği ve bu nedenle ödeme süreleri ve ödemenin gerçekleşmemesi halindeki sonuçlarının farklı sonuçlara tabi olduğu,  buna göre kira sözleşmesindeki müteselsil kefile Örnek 13 ödeme emri değil Örnek 7 ödeme emri gönderilmesi gerektiği anlaşılmış ve şikayetin kabulüne karar verilerek sonuçta aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

1- Şikayetin kabulüne, kira sözleşmesindeki müteselsil kefile Örnek 7 ödeme emri gönderilmesi talebinin reddi kararının iptali ile müteselsil kefile örnek 7 edeme emrinin İcra Dairesince gönderilmesine  
Taner Erdoğan
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim