Yargıtay Karar Arama motorumuzun seçtikleri :        

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
21 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
21 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
23 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
23 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
23 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
23 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
1 ay Önce soruldu
Masa sandalye
1 ay Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

Taşınmaz üzerine aynı dosyadan birden fazla haciz konulabileceği - İcra hukukunda haczin yenilenmesi kurumunun bulunmadığı

MAHKEMESİ : ... İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dos

Dairede kalorifer peteği bulunmaması-yakıt giderinden sorumluluk -projenin incelenmesi gereği

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk MahkemesiDava dilekçesinde, davalı yöneticinin yürüttüğü icra takibinde borçlu olmadığının tespiti ve ayrıca davalının %40'dan aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz ed

Nakit bedel karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi - Feshin geçerli olduğunun tespiti davası

Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Asıl dava, sözleşm

Kopyala yapıştır yöntemiyle gerekçe yazılması- gerekçeli karar alma hakkına aykırılık

Mahkemesi :Ağır Ceza MahkemesiDava : 466 sayılı Kanun gereğince tazminatHüküm : Davanın kısmen kabulü ile 1.309,19 TL maddi, 5.000 TL manevi tazminatın davalı Hazineden alınarak davacıya verilmesineDavacının tazminat talebinin kısmen kabulüne ilişkin hüküm, davalı ve davacı vekilleri tarafından temy

Kredi sözleşmesi nedeniyle alınmış bono - teminat senedi iddiası - Cevap - Kullandırılacak kredi risklerine mahsup

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya iç

Yargı yeri belirlenmesi, yerel mahkemeyi bağlar

MAHKEMESİ : Bursa 3. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 27/11/2014NUMARASI : 2014/337-2014/603Davacı K.. A.. vekili Avukat Mehmet tarafından, davalılar M.. S.. ve diğeri aleyhine 12/06/2014 gününde verilen dilekçe ile borçlu olmadığının tespiti istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahk

maddi zarar - hükmün açiklanmasinin geri birakilmasina - ADLİ SİCİL KAYDI

MAHKEMESİ : ... Asliye Ceza MahkemesiMahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;Gereği görüşülüp düşünüldü;Cumhuriyet savcısının temyiz itirazının sanık Tamer hakkındaki yaralama suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik olduğu anlaşılarak yapılan incelemede;Yerinde görülmeyen

Geçici kabul-Hakediş raporları-eksik iş ve fazla ödeme yapıldığı iddiası

Mahkemesi :Asliye Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı ... ile davalı-birleşen dosya davacısı ...ve davacı-birleşen dosya davalısı ... vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edile

Ticareti terk suçunun unsurları-araştırılacak hususlar

Ticareti terk suçundan sanık E. E.'nin İİK'nun 337/a maddesi uyarınca 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, İstanbul 9. İcra Ceza Mahkemesince verilen 15.02.2011 gün ve 35-22 sayılı hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Hukuk Dairesince 09.05.201

Ziynet Eşyası Alacağı - TAZMİNAT - KUSUR - davacı (kadın) - Nafaka - ispat yükü altındadır. - evde kaldığını - evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını ve götürülmesine engel olunduğunu - dava konusu ziynet eşyasının varlığını - delillerin takdi

MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Boşanma- Ziynet Eşyası AlacağıTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından; kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakalar, velayet düzenlemesi ve kadının kabul e