Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Asliye Ticaret MahkemesiÖrnek No Başlık Kanun No Madde No
306784 İhtiyati Haciz 0
306779 Önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunma zorunluluğu 0
306781 Finansal Kiralama - Malın İadesi - Tasarruf Yetkisi 0
306767 Zayi nedeniyle kıymetli evrak iptali 0
306773 Şirketin İhyası 0
306804 Şirket Ortaklığından Çıkma 0
306772 Şirketin feshi ve tasfiye 0
306801 805 Sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanilmasi Hakkinda Kanun 0
306793 İhtiyati Tedbir 0
306765 Adi ortaklığın tasfiyesi 0
306762 Kıymetli Evrak İptali - hamiline hisse senedi 0
306771 Özel denetçi atanması talebi 0
306778 Destekten yoksun kalma tazminatı 0
306808 Hakem kararının iptali 0
306811 Hatır çeki - Çekin ediniminde kötü niyet ağır kusur 0
306792 Trafik kazasından kaynaklı Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat - Yetkisizlik 0
306790 Limited şirket yöneticilerinin ortaklığından kaynaklanan tazminat - şirket yöneticisinin sorumluluğu 0
306783 Görevsizlik Kararı 0
306800 Yönetim kurulu kararının iptali 0
306786 Kar payı dağıtılmaması kararının iptali 0
306776 Aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısı bulunan davalıya karşı açılan tazminat davası - Sigortalının kusursuz olması 0
306785 Birleştirme Kararı 0
306780 Finansal Kiralama ...Kanunu'nu - taşınmazın davalı kiracıdan alınarak davacı kiralayana verilmesi ve beyanlar hanesindeki şerhin kaldırılması 0
306815 İtirazın İptali 0
306787 Ticaret sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı ,tebliğinden itibaren 8 gün içinde 0
306789 Fahiş huzur hakkının iptali 0
306794 Genel işlem şartı - Ticari kredi - kredi tahsis ücreti - dosya masrafı - haksız kesinti - 0
306810 İflas erteleme 0
306775 İşleteni aynı bulunan iki aracın trafik kazası neticesi meydana gelen hasarı ödeyen kasko sigortacısının, kazaya karışan diğer aracın ZMMS sigortacısından istenip istenemeyeceği 0
306788 Sermaye artırım kararının iptali 0
306816 Bilgi edinme hakkı - Tensip 0
306807 Bilgi edinme hakkı 6102 437
306814 Şirketin 6762 S. TTK'nın 522. maddesi gereğince fesih ve tasfiyesi - Şirket ortağının hissesine haciz 0
306812 Taşınmazın ayni sermaye olarak konulması 6102 343
306813 Genel Kurul Kararının İptali 0
306817 Yokluk - Sirayeti 0
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim