Yargıtay Karar Arama motorumuzun seçtikleri :        

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
21 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
21 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
23 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
23 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
23 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
23 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
1 ay Önce soruldu
Masa sandalye
1 ay Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

boşanma davası - MANEVI TAZMINAT - Nafaka - davacı (kadın) - KUSUR

MAHKEMESİ :Osmaniye Aile MahkemesiTARİHİ :20.06.2013 NUMARASI :Esas no:2012/660 Karar no:2013/615Taraflar arasındaki "boşanma" davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (kadın) tarafından; kusur belirlemesi, manevi tazminat i

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2015/1301 K:2015/4087

Asliye Hukuk MahkemesiDavacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 08/07/2014 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet nedeni ile reddine dair verilen 27/08/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tar

İTİRAZIN İPTALİ - DAVA AÇILDIKTAN SONRA BORCUN KAPATILMASI - FATURAYA DAYALI ALACAK DAVASI - İCRA İNKAR TAZMİNATI

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı konusu kalmayan dava hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünül

TAŞINMAZ - TESCİL - KAMULAŞTIRMA BEDELININ TESPITI - Kamulaştırma kanunu - fazla bedel - KEŞİF

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma-Amaç suç-Geçitli suç-delillerin toplanması gereği

Mahkemesi :Ceza DairesiSuç : Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaHüküm : TCK’nın 302/1, 31/3. maddeleri gereğince verilen mahkumiyet kararına yapılan istinaf başvurusunun esastan reddi kararıBölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kar

BİLEŞİK SUÇ - FİKRÎ İÇTİMA - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI - KAST - SUÇLARIN İÇTİMAI - ZİNCİRLEME SUÇ

Sanık A... A...'ın, mağdur S... C...'ı silahla kasten yaralama suçundan 765 sayılı TCY'nın 456/1, 457/1, 281, 59 ve 647 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca 2563 YTL adli para; korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokma suçundan 5237 sayılı TCY'nın 170/1-c, 2

HES İNŞAASI SIRASINDA HAFRİYET ÇALIŞMALARININ VERDİĞİ ZARAR - HİDROELEKTRİK SANTRALI HAFRİYATI - TAŞINMAZA DÖKÜLEN MALZEMENİN VERDİĞİ ZARAR - HAKSIZ FİİL TAZMİNATI

Davacı H.. Y.. vekili Avukat F.. tarafından, davalı K.. Ş... aleyhine 15/11/2013 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 11/07/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içi

DAVANIN KONUSUZ KALMASI

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine-yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: Davacı vekili, davalılardan Eyüp'ün sevk ve idaresinde

Bononun takibe konulması için keşideciye ibraz zorunluluğu var mı?

İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Antalya 2. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 13/10/2015NUMARASI : 2015/953-2015/880Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası

5607 sayılı yasaya muhalefet

Tebliğname No : 7 - 2012/113439MAHKEMESİ : Kilis 1. Asliye Ceza MahkemesiTARİHİ : 15/02/2012NUMARASI : 2011/913 (E) ve 2012/104 (K)SUÇ : 5607 sayılı yasaya muhalefetYerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk