Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

2004 S. İcra ve İflas Kanunu


          I. Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası:
                    
                    
Madde No:25
                    
                    
                    Taşınmaz tahliye ve teslimi :
                    
                    
                    
                    
                    
          II. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası :
                    
          III. Müşterek Hükümler :
                    
Madde No:39

          I. Takibin muhtelif tarzları :
                    
                    Haciz yoliyle takip:
Madde No:46
                    
                    
          II. Yetki
                    
          III. Tatiller ve Talikler
                    Tatiller
                    Talikın müddetlerin cereyanına tesiri:
          IV. İcra tebliğleri
                    
          V. Takip talebi
                    
          VI. Ödeme emri ve İtiraz
                    
                    İtiraz
                    İtirazın Hükümden Düşürülmesi
Madde No:70

          I. Mal Beyanı
                    
          II. Haciz
                    
                    
                    
                    Mahcuz malları muhafaza tedbirleri :
                    İstihkak iddiasına itiraz :A - Borçlunun zilyedliği:
                    İstihkak iddiasına itiraz :B – Üçüncü şahsın zilyetliği:
                    
Madde No:103
          III. Paraya çevirme
                    1 – Satış Talebi
Madde No:107
Madde No:110
Madde No:111
                    2 – Taşınırların satışı:
Madde No:112
Madde No:116
Madde No:123
                    3 – Taşınmazların satışı: Artırma şartları:
Madde No:129
Madde No:130
Madde No:137
                    4 – Paranın paylaştırılması:
Madde No:140
Madde No:142

          I - Taşınır rehnin paraya çevrilmesi
                    
Madde No:145
Madde No:146
          II - İpoteğin paraya çevrilmesi
                    
Madde No:148
                    1 – İcra emri:
Madde No:149
                    2 – Ödeme emri:
Madde No:149/b
                    
          III - Müşterek hükümler
                    
Madde No:151
                    

          I - Yetki :
                    
          II – İflas yoliyle takip :
                    
                    Defter tutulması:
Madde No:161
Madde No:162
                    
Madde No:165
          III - Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) hakkındaki hususi takip usulleri:
                    
                    A) Haciz yolu ile takip:
Madde No:168
Madde No:169
                    B) İflas yoliyle takip :
Madde No:171
                    B) İflas yoliyle takip : İflas davası:
                    C) Müşterek Hükümler
          IV. Doğrudan doğruya iflas halleri Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas:
                    
Madde No:179/C
          IV. Doğrudan doğruya iflas halleri Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas: 159, 160, 164, 165 ve 166 ncı maddeler bu fasıl hükmüne göre vukua gelen iflaslara da tatbik olunur. 182 İflasın kaldırılması: İ
                    
Madde No:181
          V. İflasın kaldırılması
                    


          I – Masanın teşkili:
                    
Madde No:208
Madde No:214
          II. Alacaklıları davet
                    
Madde No:218
          III. Masanın idaresi
                    
          IV. Alacakların tahkiki ve sıraların tayini
                    
                    
                    
          V. Masanın tasfiyesi
                    
Madde No:246
          VI. Paraların paylaştırılması
                    
Madde No:250
          VII. İflasın kapanması
                    


          Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi:
                    
          İtiraz:
                    


          I. Adî konkordato
                    
Madde No:287
Madde No:288
Madde No:300
          II. İflâstan sonra konkordato
                    
          III. Malvarlığının terki suretiyle konkordato
                    
Madde No:309/a
Madde No:309/b
Madde No:309/e
Madde No:309/ı
Madde No:309/i
Madde No:309/j
          IV. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması
                    
Madde No:309/ü


          İtibarın yerine gelmesi
                    
Madde No:314
Madde No:315

          I – Fevkalade mühlet
                    
                    Borçlunun tasarruf hakları:
Madde No:324
                    
Madde No:327
Madde No:328
          II – Fevkalade hallerde tatil Fevkalade hallerde mühlet ve tatil
                    

Madde No:348
Madde No:350
Madde No:351
Madde No:352
Madde No:352/a
Madde No:352/b
Madde No:353Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim