Yargıtay Karar Arama motorumuzun seçtikleri :        

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
21 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
21 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
23 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
23 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
23 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
23 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
1 ay Önce soruldu
Masa sandalye
1 ay Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

CUMHURIYET SAVCISI

MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi HÜKÜM : Beraat Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü: Müştekinin 26.10.2010 tarihinde 13.00 sıralarında Ticaret Lisesi'nin yan tarafında otururken montunun cebind

Limited şirket hissesinin haczi - 6102 sayılı TTK.nun 133/2.maddesi

İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 15. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 02/10/2012NUMARASI : 2012/1223-2012/1124Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup,

Nitelikli zimmet- belgelerin fiili olgularla birlikte keşfen incelenmesi gereği

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:Sanıklardan D.Z. hakkındaki hükmün incelenmesinde;Sanık D.Z.'nin hükümden sonra 02/10/2010 tarihinde öldüğü UYAP ortamından temin edilen nüfus kaydından anlaşıldığından, 5237 Sayılı TCK'nın 64 ve 5271 Sayılı CMK'

Üvey annenin başka erkeklerle birlikte olması- aynı evde yaşamayan kişi için haksız tahrik nedeni olamayacağı

SUÇ : Kasten yaralamaToplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ..’in mağdur ..’yi kasten yaralama suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonucuna uygun şekilde suç vasfı tayin, takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya gör

ÖDEME EMRI - İcra takibi - davaya katılma - paylı mülkiyet - tahliye davası - kira sözleşmesi - dava hakkı - Borçlar kanunu - kiralayan - icra müdürlüğü

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : İtirazın kaldırılması ve tahliyeİcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, itirazın kaldırılması ve tem

TAŞINMAZ - tapu kütüğü - Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik - TESCİL - gaiplik kararı - Mülkiyet Hakkı

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : Tapu iptali ve tescil...... ile Hazine ve..... aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair....Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 14.03.2013 gün ve 1379/108 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı Hazine vekili ve davalı..... vekili t

fazla çalışma ücreti - İŞYERİ - tahakkuk - GÖREV - Üst düzey yönetici - çalışma belgesi - iş sözleşmesi - ücret hesap pusulası - Gece çalışmaları - ihtirazi kayıt

Mahkemesi : Hani Asliye Hukuk Mahkemesi(İş Mahkemesi Sıfatıyla)Tarihi : 26/01/2015Numarası : 2014/98-2015/53Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği gör

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi E:2014/8664 K:2015/5185

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk MahkemesiDavacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğeri aleyhine 10/01/2012 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 24/10/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenm

geri çevirme kararı - kapıcı dairesi - bağımsız bölüm - kat mülkiyeti - MİMARİ PROJE - peşin harç - Tapu kaydı - nitelikli - TAŞINMAZ - KEŞİF

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk MahkemesiDava dilekçesinde, kapıcı dairesi olduğu iddia edilen yerin tahliyesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Y A R G I T A Y K A R A R ITemyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadak

MİRASTA MAL KAÇIRMA • MUVAZAALI İŞLEM MURİSİN MALİ DURUMU

Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Polatlı 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 25.12.2008 gün ve 2007/982 E- 2008/941 K.  sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1.Hukuk Dairesin