Yargıtay Karar Arama motorumuzun seçtikleri :        

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
21 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
21 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
23 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
23 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
23 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
24 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
1 ay Önce soruldu
Masa sandalye
1 ay Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

anayasa mahkemesi

Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapmaSuç Tarihi : 20/05/2015Hüküm : MahkûmiyetDosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu ol

Temyiz süresinin yargıtay tarafından hatalı hesaplanması- iddiayı genişletme yasağı

Taraflar arasındaki davadan dolayı Kandıra Sulh Hukuk Hakimliğinden verilen 19.11.2013 gün ve 2013/95 Esas 2013/722 Karar sayılı hükmün süreden reddine ilişkin olan 18.06.2014 gün ve 6868-12018 sayılı kararda maddi hatanın düzeltilmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, dosya incelendi ger

Yargıtay 11.Ceza Dairesi E:2013/23703 K:2015/29857

Tebliğname No : 15 - 2012/121408MAHKEMESİ : Gaziantep 12. Asliye Ceza MahkemesiTARİHİ : 14/02/2012NUMARASI : 2011/413 (E) ve 2012/101 (K)Suç : Özel belgede sahtecilikYapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve tak

Yargıtay 13.Ceza Dairesi E:2014/32137 K:2015/17906

Tebliğname No : 6 - 2013/406702MAHKEMESİ : Konya 1. Çocuk MahkemesiTARİHİ : 12/11/2013NUMARASI : 2013/512 (E) ve 2013/1070 (K)Suç : Hırsızlık, mala zarar verme Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:I-Hırsızlık suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesind

CUMHURIYET SAVCISI

MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi HÜKÜM : Beraat Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü: Müştekinin 26.10.2010 tarihinde 13.00 sıralarında Ticaret Lisesi'nin yan tarafında otururken montunun cebind

TEMİNAT SENEDİ • İSPAT YÖNTEMİ

Taraflar arasındaki “şikayet” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 4.İcra Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 10.03.2010 gün ve 2009/4252 E.-2010/309 K. sayılı kararın incelenmesinin davalı (Alacaklı) vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 1

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılabilmesi ve yapılan sözleşmenin paydaşları ve yükleniciyi bağlayıcı olması için tüm paydaşlarca sözleşmenin imzalanmış olması

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki sözleşmenin geçersizliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüld

hukuk devleti - iş sözleşmesi - YETKİ

MAHKEMESİ : ERZİN ASLİYE HUKUK(TÜKETİCİ) MAHKEMESİTARİHİ : 25/03/2014NUMARASI : 2013/632-2014/95Taraflar arasında görülen, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir. Y A

Tüzel kişilik perdesinin aralanması

MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekilleri Av

Serbest meslek makbuzu -fatura - tebliğden sonra muhatabın itiraz etmemiş olması

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalının v