Yargıtay Kararları Araması Nasıl Yapılır ?

Yargıtay Kararları Araması Nasıl Yapılır ? Yargıtay Karar Arama İpuçları
Yargıtay Kararları


Bu makalemizde, hukuki uyuşmazlıklarda ihtilafın çözümünde emsal karar bulmak amacıyla sıkça ihtiyaç duyulan Yargıtay kararlarının ne olduğu, Yargıtay'ın tanımı, emsal kararın ne işe yaradığı, kolayca emsal karar arama yapılacak sitenin neresi olduğu, online içtihat programı olan Hukuk Medeniyeti ve Hukuk Work ile üyelik ve ücret gerektirmeden emsal Yargıtay karar aramayı nasıl yapılabileceği konuları ele alınmıştırYargıtay Kararları Nedir?


Hukuk uyuşmazlıklarında, bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararların temyizi üzerine, bölge adliye mahkemesince verilen kararların hukuka uygun olup olmadığına ilişkin Yargıtay tarafından verilen kararlara Yargıtay kararları denir.


Yargıtay nedir?

Yargıtay, bölge adilye mahkemelerince verilen kararların temyizi üzerine, istinaf mahkemelerinin kararının hukuki uygunluk denetimini yapıp sonuçta istinaf mahkemelerinin kararının bozulmasına veya onanmasına şeklinde Yargıtay kararlarını veren üst dereceli mahkemedir. Temyiz mahkemesi olarak da anılmaktadır.

Bölge adliye mahkemelerince ceza hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda verilen kararların temyizinde Yargıtay kararlarını Yargıtay Ceza Daireleri vermektedir. Yargıtay Ceza Dairelerinin kararlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız : Yargıtay Ceza Dairesi Kararları

Bölge adliye mahkemelerince medeni hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda verilen kararların temyizinde Yargıtay kararlarını Yargıtay Hukuk Daireleri vermektedir. Yargıtay Hukuk Dairelerinin kararlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız : Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları


Emsal karar nedir?

Emsal karar, daha önce verilmiş bir mahkeme kararının, benzer bir hukuki uyuşmazlıkta uygulanabilme olanağıdır. Emsal karardan bahsedebilmek için illa yüksek dereceli mahkeme tarafından verilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak üst mahkemelerin – örneğin Yargıtay emsal kararlarının , örnek olarak kabul görmesi daha olasıdır.


Hukuki sorunların çözümünde, önemli enstrümanlardan biri olan emsal karar nedir, ne işe yarar, bir karar ne zaman emsal teşkil eder, emsal karar uyulması zorunlu bir karar mıdır, çelişkili emsal kararlar olabilir mi, emsal kararlar değişir mi , emsal karar en kolay nasıl bulunur konu başlıkları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız


Yargıtay emsal kararları nedir?

Yargıtay kararları, bu kararın verildiği dosya açısından bağlayıcı ise de benzer hukuki durumlarda bağlayıcı nitelikte olmayıp Yargıtay kararları emsal karar niteliğindedirler. Yargıtay kararlarının, tamamı için emsal karar niteliğinde olduğunu söylemek mümkün değildir, istisnai kararlar olduğu gibi,hatalı verilen kararlar da bulunmaktadır ki bu tür Yargıtayın kararlarının emsal karar olma özelliği bulunmamaktadır.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararları ise, Yargıtay kararları içinde emsal karar olma ötesinde tüm mahkemeleri bağlayıcı özelliği bulunmaktadır.

İlk derece ve istinaf mahkemeleri, önlerindeki uyuşmazlıkları, Yargıtay'ın daha önce başka dosyalarda vermiş oldukları Yargıtay emsal kararlarına uygun olarak karar vermeyi büyük çoğunlukla tercih etmektedir. Bu tercihin nedeni gerek Yargıtayın, son sözü söyleyecek üst mahkeme olmasından gerekse Yargıtay kararlarının yıllara dayanan, hukuki gerekçesi sağlam yerleşik uygulamaya dayanmasından kaynaklanmaktadır.


Yatgıtay karar aramasını nereden yapabilirim ?


Emsal kararları, Yüksek Yargının internet sitelerinden de aratabilirsiniz. Ancak tam metin arama desteği bulunmadığı gibi her arama için Captcha doğrulaması yapılması gerekmektedir.

Yargıtay kararları resmi sitesinde yayınlanmaktadır. Resmi siteye gitmek için lütfen tıklayınız.

Yargıtay kararı aramak için en kolay ve başarılı arama motoruna ulaşmak için lütfen tıklayınız : Yargıtay Kararları

Tüm Yüksek Yargı Kararlarını kolayca ve çok daha başarılı bir şekilde aramak Karar Arama Sayfamızdan faydalanabilirsiniz.