Emsal karar arayışısınız için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Yargıtay kararları arayın, Yargıtay dosya sorgulamayı öğrenin

Yargıtay
Yargıtay


İsmini çokça duyduğumuz Yargıtay nedir, Yargıtay'ın fonksiyonu nedir?, Yargıtay'ın daireleri hangileridir? Yargıtay dosya sorgulama nereden ve nasıl yapılır,Yargıtay kararlarına nasıl ulaşabiliriz, Yargıtay emsal kararı ne işe yarar, Yargıtay karar arama kolayca nereden ve nasıl yapılabilir konuları bu yazıda ele alınmıştır.Yargıtay nedir?

Yargıtay Kanunda tanımlandığı gibi Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bu Kanun ve diğer kanunların hükümlerine göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Yargıtay, bölge adilye mahkemelerince verilen kararların temyizi üzerine, istinaf mahkemelerinin kararının hukuki uygunluk denetimini yapıp sonuçta istinaf mahkemelerinin kararının bozulmasına veya onanmasına şeklinde Yargıtay kararlarını veren üst dereceli mahkemeye şeklinde anlaşılır bir tanım da yapabiliriz ki Temyiz mahkemesi olarak da anılmaktadır.


Temyiz Nedir?


Temyizin sözlük anlamı, iyiyi kötüden ayırabilme, ayırma, seçme olup, hukuktaki genel anlamı ise, bir mahkemece verilen kararın yasa ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yoldur. Temyiz ile istinaf (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Adana Bölge İdare MAhkemesi..gibi)mahkemeleri tarafından verilen kararlar, Yargıtay veya Danıştay tarafından denetlenmesi sağlanmaktadır.

Yargıtay'ın görevleri nelerdir?

Yargıtay Kanunun 13. maddesinde Yargıtay'ın görevleri genel şu şekilde tanımlanmıştır: Yargıtayın görevleri şunlardır:
1. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak,
2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlarına ait ceza davalarına ve kanunlarda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak,
3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek.
Yargıtay'ın her bir organının ayrıntılı görev tanımı için lütfen Yargıtay Kanununa bakınız.


Yargıtay Başkanı Kimdir?

24.03.2020 tarihinden itibaren Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dır. 18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyesi olan Mehmet Akarca, 18.05.2015- 24.03.2020 tarihleri arasında Yargıtay Başsavcısı olarak görev yapmıştır. Yargıtay Başkanı olarak seçildiği 24.03.2020 tarihine kadar Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Yargıtay Başsavcısı Kimdir?

04.06.2020 tarihinden itibaren Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin'dir. Bekir Şahin, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30.05.2019 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiş, 04.06.2020 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.Yargıtay Kararları Nedir?

Hukuk uyuşmazlıklarında, bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararların temyizi üzerine, bölge adliye mahkemesince verilen kararların hukuka uygun olup olmadığına ilişkin Yargıtay tarafından verilen kararlara Yargıtay kararları denir.Yargıtay Dosya Sorgu

Yargıtay Dosya Sorgulama Nedir ? Temyiz nedeniyle Yargıtay'da bulunan dosyanın durumunu öğrenmek için Yargıtay'ın, Dosya Sorgulama web sayfasının kullanılarak dosyanız Yargıtay'daki aşaması hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan sorgulamadır.

Yargıtay Dosya sorgulama ile emsal Yargıtay kararları arasındaki fark Nedir?

Dosyanızın Yargıtay aşamasındaki durumunu dosya sorgulama ile öğrenirken; kendi lehinize karar verilmesi için benzer davalarda daha önce verilen ve kendi lehinize olan kararları örnek olarak mahkemeye sunarak haklı olduğunuzu mahkemeye ispat etmek istiyorsanız Yargıtay Karar Arama ile örnek kararlar bulursunuz.

Eğer Yargıtay'daki dosyanızın hangi aşamada olduğunu öğrenmek istiyorsanız, ya Yargıtay Daire bilgilerili ile dosya sorgulama yapabilir ( Yargıtay Daire Bilgileri ile Dosya Sorgulama ) ya da Yargıtay Yerel Mahkeme bilgileri ile sorgulama yapabilirsiniz. ( Yargıtay Yerel Mahkeme Bilgileri ile Dosya Sorgulama)

Dosyanızın Yargıtay'daki aşaması değil de hukuki sorununuza ilişkin örnek (emsal) karar bulabilmek için Yargıtay kararlarına nasıl ulaşılır? sorusunun cevabını arıyorsanız, ; Yargıtay Karar arama sayfamızdan faydalanabilirsiniz : Karar AramaYargıtay Karar Sorgulama

Ulaşmak istediğiniz husus, dosyanızın Yargıtay'daki aşaması değil de hukuki sorununuza ilişkin örnek karar arama ise; Yargıtay Karar arama sayfamızdan faydalanabilirsiniz : Karar Arama

Yargıtay'ın tüm kararları ile birlikte diğer Yüksek Mahkeme kararlarına da Hukuk Medeniyeti sitesinden ücretsiz ve üyelik gerektirmeden kolayca uluşabilirsiniz. Yargıtay kararlarını sorgulalayıp, ulaşmak için Yargıtay Kararları Aramasayfamızdan faydalanınız.

Yargıtay Karar Arama Nasıl Yapılır ? sorusunun cevabını öğrenmek için lütfen tıklayınız.

Yargıtay emsal/örnek karar nedir? Yargıtay kararları ne işi yarar? Neden Yargıtay emsal karar aramalıyım sorularının cevabı için lütfen bakınız : Emsal Karar ve Emsal Karar Arama Nedir?Yargıtay Hukuk Dairelerinin dava çeşidine göre görevleri şu şekilde :

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi:Gayrimenkul Mülkiyeti – Tapu Sicili
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi:Aile Hukuku (Evlilik Hukuku)
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi:Sebepsiz Zenginleşme, Kusursuz Sorumluluk, Abonelik Sözleşmeleri, Adi Ortaklık, Kira Sözleşmeleri
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi:Haksız Fiil Tazminatı
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi:Kamulaştırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden Kaynaklanan Tazminat
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi:Kira Hukuku (3. Hukuk) (Kapatıldı)
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi:İş Hukuku (Kapatıldı)
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi:Zilyetlik Hukuku, Miras Hukuku, İcra ve İflas Hukuku
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi:İş Hukuku
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi:Sosyal Güvenlik Hukuku
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi:Ticaret Hukuku / Sigorta Hukuku
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi:İcra ve İflas Hukuku
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi:Sözleşme Hukuku, Tüketici Hukuku
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi:Şahsi Haklar, Sınırlı Ayni Haklar, Kamu Orta Malları, Gayrimenkul Mülkiyetinin sınırları, Ortaklığın Giderilmesi, Miras Hukuku
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi:Eser Sözleşmeleri
Yargıtay 16. Hukuk Dairesi:Kadastro Hukuku,
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi:Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat, Sigorta Hukuku
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi:Kat Mülkiyeti, (20. Hukuk) Kamulaştırma (5. Hukuk) , Kişiler Hukuku (8. Hukuk), Hısımlık (2. Hukuk) , Vesayet (8. Hukuk) (Kapatıldı)
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi:Ticaret Hukuku, Bankalar Hukuku
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi:Orman Hukuku, Hâkimin reddi, Merci Tayini
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi:Sosyal Güvenlik Hukuku
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi:İş Hukuku
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi:Ticaret Hukuku, Kooperatifler Hukuku
Yargıtay'ın tüm dairelerinin iş bölümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız