zatişleri konusunda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

zatişleri nedir?

Özlük işleri; görevlilerin çalışmalarını, yükselmelerini, disiplin durumlarını gösteren işler